Bekkenbunn

Bekkenbunnsplager

 

Vi har samlet noen av landets beste på plager fra bekkenbunnen og bekkenet under samme tak.

 

Ved Kolbotn Fysikalske Institutt har vi en egen kompetanseklinikk for bekkenbunn. Dette tilbudet driftes av Ingeborg Hoff Brækken,  Tove Villumstad, Silje Marie Aarflot-Nyrud og Marianne Iversen. Sammen er disse ansvarlige for at vi nå har et svært godt tilbud til kvinner og menn (Tove) med bekkenbunnsrelaterte plager. Har du helseforsikring kan du benytte den hos oss. Silje Marie og Marianne har avtale med alle forsikringsselskaper. Les mer om oss under fanen 'om oss'.

Hva er kompetanseklinikken for bekkenbunn?

Ingeborg H Brækken, Tove Villumstad, Silje Marie Aarflot-Nyrud og Marianne Iversen er fysioterapeuter med spesialistkompetanse/ spesiell kunnskap om bekkenbunnens oppbygning og funksjon, og har lang og bred erfaring i å behandle ulike typer lidelser i bekken og bekkenbunnen. Vi er godt trent i undersøkelse og behandling av bekkenbunnen og bekkenledd.

Vi behandler alt fra urininkontinens, analinkontinens og underlivsprolaps (nedfall/ fremfall), smerter i bekkenbunn (samleie, vaginisme, vulvodyni, dyspareuni, vestibulitt, smertefull blære syndrom), svangerskap- og barselplager som bekkenleddsmerter, rectusdiastase (delte magemuskler) og fødselskader. Tove er den eneste av oss som behandler menn med lidelser relatert til bekkenbunnen.


 - Vi tar problemene mange synes det er flaut å snakke om på alvor!

Bekkenbunnstrening i gruppe

Bli med på styrketrening for hele kroppen inkludert bekkenbunn! I tillegg til styrke for mage, rygg, armer og ben gjør vi 5 sett med ren styrketrening for bekkenbunn. Styrketrening har vist seg å være svært effektft for å forebygge og behandle urinlekkasje, underlivsprolaps (nedfall/ fremfall), luftlekkasje, avføringslekkasje og treningen gir bedret sexsualfunksjon. Alle gravide og kvinner som har født anbefales å trene opp bekkenbunnen. Vi anbefaler alle å ta en undersøkelse før oppstart for å få et eksakt mål på styrke, utholdenhet og evne til å slappe av i bekkenbunn.  Etter du har trent kan du sjekke på nytt for å se hvor mye sterkere du har blitt. Hvis du ikke ønsker undersøkelse før oppstart kan du allikevel komme på treningsgruppen. 

Bestill time for undersøkelse her

Ingeborg har avtale med Helfo og har lenger ventetid enn de andre (2-6 mnd). For å få time til Ingeborg må du bestille en kartlegging via online booking. Pass på at du booker til Ingeborg. Kommer det ikke opp timer, er alle timene booket og det legges ut nye timer omtrent hver uke, oftest på fredager. Våre andre fysioterapeuter som er tilknyttet kompetanseklinikken er dyktige og har spesialkompetanse på plager fra bekkenbunnen. De har kortere ventetid, og time kan lett bookes her. Det er faktisk ikke så stor forskjell i egenandel, og ofte holder det med 4-5 behandlinger. 


Inkontinens

Ordet brukes om manglende evne til å holde på avføring og/eller urin.

Det finnes flere typer inkontinens; Stressinkontinens, hastverksinkontinens, blandningsinkontinens, anal inkontinens og etterdrypp.Stressinkontinens

Stress-inkontinens betyr urinlekkasje ved fysisk stress eller belastning. Det vil si at man kan lekke ved fysisk aktivitet som hopp, løp og brå bevegelser, og ved hosting og nysing. Dette er den vanligste typen av urinlekkasje. Faktisk opplever 1 av 4 kvinner og 1 av 10 menn stressinkontinens ved et eller annet tidspunkt i livet.


Årsak

Svak bekkenbunnsmuskulatur regnes som å være den viktigste faktoren for stressinkontinens. Musklene er ikke sterke nok til å holde urinrøret oppe under økt trykk på blæren, for eksempel når du hoster, nyser, ler eller trener.

Fødsler, overvekt, kronisk hoste, østrogenmangel, urinveisinfeksjon, funksjonstap (hjerneslag), demens og andre tilstander med svekket mental status er vanlige årsaker til svekket bekkenbunnsmuskulatur.


Behandling

Opptrening av bekkenbunnsmuskulatur – bekkenbunnstrening. Dette er ren styrketrening av musklene i bekkenbunnen. For å få effekt må disse trenes på en så god måte at de blir sterkere og tykkere (på lik linje med all annen styrketrening)

Det er viktig å lære å lokalisere og isolere bekkenbunnen. Trening av bekkenbunnen kan gjøres enkelt hjemme eller ved hjelp av spesialiserte fysioterapeuter. Noen ganger kan elektrostimulering og/eller biofeedback trening være gode hjelpemidler for å finne og til å trene riktig muskulatur. Ofte er dette tilstrekkelig behandling og det er internasjonal enighet om at trening og konservativ behandling skal prøves før en eventuell operasjon. Effekten av treningen kommer først når musklene begynner å bli sterkere. Dette tar oftest 4-6 måneder med daglig trening av 3x3 min.

Hvis operasjon er nødvendig, er den vanligste operasjonen en TVT/ TOT operasjon. Et bånd føres da opp bak symfysen og legges under midtre del av urinrøret.

Urgencyinkontinens/ hastverksinkontinens

Er en plutselig ufrivillig trang til å late vannet, uten evne til å holde igjen. Vanligvis med hyppig vannlating og vannlatning om natta. Det kan være snakk om lekkasje av ganske store mengder urin. Det kalles overaktiv blære når man får denne sterke vannlatingstrangen uten samtidig lekkasje. Urgeinkontinens er den vanligste typen inkontinens hos menn. Det er ofte et resultat av en forstørret prostata.


Årsak

Årsaken er ofte uklar, men inkontinensen kan skyldes dårlig samspill mellom muskelen i blæra og musklene i bekkenbunnen. Ofte trekker musklene i blæra seg sammen uten at de egentlig skal det. I de fleste tilfeller finner man ingen annen sykdom hos pasienten. Plagen kan imidlertid opptre i forbindelse med urinveisinfeksjon, akutt blærekatarr, og den kan også være et symptom ved nevrologisk sykdom.


Behandling

Blæretrening er den mest brukte behandlingen. Dette er et nøye strukturert treningsprogram, hvor man skal "holde seg", og gradvis øke tidsrommet mellom vannlatingene.

En annen mulig behandlingsmetode er bekkenbunnstrening. Medikamentell behandling kan også forsøkes dersom blæretrening alene ikke helbreder tilstanden. Medikamenter av typen antikolinergika virker ved å gjøre muskelen som tømmer blæra mindre aktiv. Elektrostimulering er en aktuell behandlingsmetode ved lett og moderat grad av urgeinkontinens. Apparatet lånes fra hjelpemiddelsentralen. Fysioterapeuten hjelper deg med å få bestilt og lærer deg å bruke elektrostimulatoren. Gratis utlån. Elektrostimulatoren skal benyttes i 20 minutt, 1-2 ganger daglig i inntil 3 måneder.

Blandingsinkontinens

Noen kan oppleve blandingsinkontinens - en kombinasjon av stressinkontinens og hastverksinkontinens.


Etterdrypp

Denne typen inkontinens rammer menn. Omtrent 60 % av menn rundt 60 år plages med dette. Man lekker da noen dråper urin etter urinavgang når blæren synes å være tom.


Årsak

Urinrøret er ikke blitt tømt helt ved hjelp av musklene rundt. En liten mengde urin blir liggende igjen i urinrøret, som oftest i den laveste delen like over scrotum.


Behandling

Ta seg god tid på toalettet, trykke forsiktig med fingrene fra anus frem mot pungen og ut mot undersiden av penis. Bekkenbunnstrening. Vi lærer deg hvordan du korrekt utfører styrketrening av bekkenbunnsmusklene.

Analinkontinens

Anal inkontinens vil si lekkasje av avføring og/eller luft og hastverk i forbindelse med toalettbesøk Den vanligste typen er hastverk med å gå på toalettet ved trang for å unngå lekkasje av avføring.


Årsak

Kan være komplikasjoner etter fødsler, tidligere operasjoner i området, for eksempel hemoroideoperasjon, fistler, eller nevrologiske tilstander.


Behandling

Er avhengig av årsaken til tilstanden. Operasjon med reparasjon av lukkemuskelen kan forsøkes, men bekkenbunnstrening kan være et godt alternativ. Vi lærer deg hvordan du korrekt utfører styrketrening av bekkenbunnsmusklene.

Underlivsprolaps: fremfall av blære, livmor og/eller tarm inn i eller ut av skjeden


Er en tilstand hvor skjedeveggene gir etter for bakenforliggende organer i bekkenet. Bekkenbunnen består av muskler, sener og bindevev og ved nedsatt støtteevne i disse strukturene vil organene som ligger rundt skjeden kunne «falle» inn mot skjeden.


Det finnes flere typer av underlivsprolaps.

-fremre skjedevegg (blærefremfall/cystocele)

-Bakre skjedevegg, tarmen dytter bakre skjedevegg (rectocele/ enterocele)

-Livmor eller fremfall (decens av uterus)

-Fremfall / nedfall av livmor (uterindescens/ sentralt prolaps)

-Totalprolaps, der hele livmoren kommer ut av skjeden

-kombinasjoner av disse


De vanligste symptomene på underlivsprolaps er trykk og tyngdefornemmelse i underlivet eller følelsen av at noe kommer ned i eller ut av skjeden. Ellers forekommer symptom som inkontinens, forstoppelse, følelsen av å ikke få «tømt seg» helt for avføring, nedsatt seksuell lyst (libido) og følelse av at skjeden er for åpen.

Underlivsprolaps graderes med nivåene 0,1,2,3,4, hvor grad 0 og 1 er normaltilstand.


Årsak/riskikofaktorer til underlivsprolaps;

Fødsler (spesielt vakum- og tangforløsning), overvekt, underlivsoperasjon, kronisk hoste, gjentagende forstoppelse, menopause (overgangsalder).


Behandling

Det finnes forskjellige typer behandling. Fysioterapi med bekkenbunnstrening, prolapsring eller operasjon. Ofte vil disse behandlingene kombineres, men da denne tilstanden er en ufarlig lidelse vil operasjon kun anbefales ved at tilstanden er plagsom for kvinnen.

Ved å redusere risikofaktorer som overvekt, kronisk hoste (ved for eksempel røykeslutt) og forstoppelse vil man også redusere sjansen for å utvikle eller videreutvikle underlivsprolaps.

En nyere norsk studie der kvinner trente bekkenbunnen daglig i 6 måneder oppnådde flotte resultatene:

• 74 % fikk redusert følelse av trykk og tyngde i underlivet og kjente mindre utbuling i skjeden.

• 74 % av kvinner som hadde urinlekkasje ble bedre og 53 % fikk redusert ufrivillig luftavgang.

• Bedring av seksualfunksjon hos 39 % av kvinnene.

• Posisjonen på urinblæra ble hevet 4,3 mm og tarmen ble hevet 6,7 mm.

• Muskelåpningen i bekkenbunnen (rundt urinrør, skjede og endetarm) ble redusert med 1,8 cm2. Grunnen til endringene var at kvinnen fikk en sterkere og mer utholdende bekkenbunnsmuskulatur.

Interstitiell cystitt/smertefull blæretilstand

Interstitiell cystitt er en form for kronisk blærebetennelse hvor det ikke kan påvises bakteriell infeksjon. Den er karakteriseres ved smerter i blære og underliv samt økt vannlatingstrang med eller uten hyppige vannlatinger både dag og natt. Det er typisk at smertene lindres når blæren tømmes. Plagene er langvarige og har en tendens til å komme og gå.


Årsak

Man vet ikke hva som utløser sykdommen.  Ca. 90% av de som rammes av interstitiell cystitt er kvinner, de fleste er rundt 40 år.


Behandling

Installasjonsbehandling, det vil si å føre inn en spesiell væske i blæren (via kateter) som skal ha legende effekt på blæreveggen. Annen behandling som kan hjelpe enkelte er tabletter av typen antihistaminer eller trisykliske antidepresessiva. TNS kan også hjelpe enkelte pasienter.

Noen med interstitiell cystitt blir bedre ved å unngå sur mat og drikke som citrusjuice og tranebærsaft. Det kan også være gunstig å unngå kaffe, te, alkohol, kullsyreholdige leskedrikker, syrnede melkeprodukter, sure frukter, surt brød (rugbrød, surdeigsbrød), eddik, sterke krydder og kunstige søtningsstoffer.

Fysioterapi i form av avspenningsøvelser kan ofte ha god innvirkning på smertene.

Smerter under samleie (Dyspareuni)

Smerter i starten, under og/eller etter samleie.


Årsak

Kan skyldes emosjonelle faktorer/ avvergereaksjoner og stramhet i den ytre bekkenbunnsmuskulaturen som omkranser skjedeåpningen, tynne og tørre vaginale slimhinner eller irritasjon i skjedens inngangsparti.

Smerte ved innføring kan være forårsaket av ukorrekt hygiene, forhold som vestibulitis, vaginusmus (vaginale muskelkramper) eller infeksjon, traume til genital regionen, mangelfullt smøring, eller en reaksjon på prevensjon.

Smerter ved dyp penetrering av partneren kan komme av blærekatarr, livmor fibroids, irritabel tarm syndrom, livmor prolaps, endometriose og infeksjoner i bekkenregionen.


Behandling

Er avhenger av den underliggende årsaken.

Hvis dyspareuni er forårsaket av en underliggende tilstand skall denne medisinering eller terapi benyttes. For noen kvinner kan et enkelt skudd av smertestillende i det berørte området eller foreskrevet smerte piller hjelpe. Dilatorsett kan benyttes for tøying og reduserer smerte og frykt.

Samtale med sexolog/ lege, avspenningsøvelser hos fysioterapeut.

Fysioterapi med mål å oppnå ny kroppslig erkjennelse og bevissthet. Ved hjelp av dette selv greie å flytte fokus fra smerte.Sjekk gjerne www.vulva.no. De har blandt annet en symptomveileder

Vaginisme

En smertefull spenningstilstand eller ufrivillige sammentrekninger i bekkenbunnsmuskulaturen ved berøring/forsøk på penetrasjon.


Årsak

Kan være overgrep, infeksjoner, redsel for graviditet, eksem, sopp, depresjon og P-piller.


Behandling

Bør ideelt sett utføres av sexolog som gjennomgår mulige årsaker til symptomene.

Fysioterapeut med kunnskap om bekkenbunnsmuskulatur kan lære kvinnen å slappe av i muskulaturen. Dilatorsett (et sett med plaststaver med ulik størrelse og oppfordres til hjemmeøvelser med å bruke stadig større instrument)

Vulvodyni/ vestibulodyni

Er et kronisk ubehag i vulvaen, den delen av en kvinnes kropp som beskytter kjønnsorganene. En følelse av bankende smerte, kløe, vondt, ømhet og hevelse.

Smerten involvert i vulvodynia er nevropatisk. Det betyr at den stammer fra unormale signaler fra nervefibrene i vulvalområdet. Nerveendingene er overfølsomme.

Studier tyder på at kvinner som har vulvodyni, kan ha en normal graviditet, og at i noen tilfeller faller smertene under graviditeten


Årsak

Er ukjent. Vulvodyni er ikke relatert til en underliggende tilstand.


Behandling

Det kan være ved bruk av anestetisk gel for påføring på vulvalområdet, slutte å bruke noen irriterende stoffer slik som parfyme såper, endring i menstruasjonsprodukter og medisiner for å blokkere smerte. Dette kan inkludere antidepressiv.

Øvelser for bekkenbunn kan hjelpe ved å slappe av vev i bekkenbunnen og frigjøre spenning i muskler og ledd og dette kan igjen redusere smerte. Her kan du få noen tips om øvelser for bevisstgjøring og avspenning:

https://vulva.no/ovelser-for-bevisstgjoring-avspenning-bekkenbunnsmusklene/

Vestibulodyni/ vestibulitt

Innebærer en smerte som utløses av lett berøring eller provosert smerte. Det er vanligvis definert som varig i minst 3 måneder. Det starter ofte plutselig, og det kan vare i måneder eller år.


Årsak

Stress, overbehandling med soppbehandlingsmidler og antibiotikakurer ser ut til at å være medvirkende årsaker.

Ellers infeksjoner, nevrologiske problemer, inflammatoriske tilstander og neoplasmer.

Provosert vestibulodyni kan skyldes, samleie, tampong innføring, en gynekologisk undersøkelse, forlenget sittende, bruk stramme undertøy eller bukser og aktiviteter som sykling eller ridning.


Behandling

Samtaler med sexolog og fysioterapibehandling er mye brukt. Ofte i kombinasjon av lokalbedøvelse og samleiepause. Man bør unngå kremer, vagitorier og spesialsåper for underlivet. Det er viktig å ikke tørke ut huden og ikke forstyrre den naturlige balansen i skjeden. Mange kan ha glede av å lære stressmestring.

Endometriose

Er en tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmoren (endometrium) vokser utenfor livmorhulen. Når vevet befinner seg i livmorens muskellag (myometrium) betegner vi tilstanden som adenomyose eller intern endometriose. Dersom livmorslimhinnevev befinner seg helt utenfor livmoren betegner man tilstanden som ekstern endometriose. Ved ekstern endometriose kan man finne slimhinnevevet på innsiden av eggleder eller på eggstokker, bukhinne, tarmer eller urinblæren. En sjelden gang finnes endometriosevev andre steder enn i bekkenet. Endometriosecyster på eggstokkene kalles for endometriomer.

Forandringene kan variere i størrelse fra få millimeter til appelsinstore. Endometriosen påvirkes av hormoner på samme måte som slimhinnen i livmoren, og de vil derfor blø samtidig med blødning fra livmoren under mens.

Det vanligste symptomet på endometriose er menstruasjonssmerter. Dette er ofte sterke smerter, Hos noen konstante smerter. Det er også vanlig med smerter før menstruasjonen og ved eggløsning. Kroniske smerter kan medføre tretthet, søvnforstyrrelser og endret appetitt.

Det er også ofte samleiesmerter. Barnløshet kan være et problem.

Ved endometriose i tarm eller urinleder kan det oppstå smerte i disse organene, for eksempel smerter ved avføring.

Endometriose på urinblæren kan gi smertefull vannlating, eventuelt hyppig vannlating og ligne på urinveisinfeksjon

Endometriose betraktes som en kronisk tilstand. Etter overgangsalderen, hvor kvinnens produksjon av østrogen går dramatisk ned og menstruasjonen uteblir, blir de fleste symptomfrie.


Årsak

Årsaken til endometriose er ukjent. Men det er to hovedteorier. Den ene går ut på at endometriose oppstår når bukhinnen noen steder inneholder rester av fostervev som omdannes til livmorslimhinne. Den andre teorien er at celler fra livmorslimhinnen som løsner ved menstruasjon, føres fra livmoren og ut gjennom egglederne til bukhulen.

En forutsetning for utviklingen av endometriose er det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Derfor oppstår endometriose vanligvis ikke før puberteten, og forandringene går vanligvis tilbake etter overgangsalderen.

Arvelige forhold ser ut til å være av betydning for utviklingen av endometriose.


Behandling

Forsøk med smertestillende og hormoner som p-piller.

Smertestillende midler av typen NSAIDs, for eksempel ibuprofen (Brufen), er førstevalg. Kommer du ikke til målet med denne behandlingen, vil hormonbehandling være aktuelt eller noen ganger kirurgi.

Hormonbehandling har til hensikt å stanse menstruasjonsblødningen og dermed også aktiviteten i endometriosen.

Hos noen kvinner er det nødvendig med kirurgi for å fjerne forandringene. Det gjøres vanligvis i form av kikkhullskirurgi. Kirurgi er aktuelt ved alvorlige plager, eller når forandringene sitter dypt, for eksempel i tarmvegg eller urinblære. Dette er dessverre ikke en helbredende behandling, og plagene kan komme tilbake. Mange anbefales derfor å bruke hormonbehandling etter operasjonen.

I mange tilfeller er det aktuelt med behandling for barnløshet i form av IVF.

Mange får som følge av smertene spenninger i muskulatur. Da er fysioterapi en god behandlingsform.

Bekkenleddssmerter

Bekkenløsning er den gamle betegnelsen for bekkenleddssmerter.

Under graviditet skilles det ut hormoner som fører til at leddbånd i bekkenet blir løsere og derfor vil alle få løsere leddforbindelser i bekkenet. Dette er en normal fysiologisk tilstand hos alle gravide som er nødvendig for at bekkenet skal kunne utvide seg under fødselen. Ca 50% av alle gravide får noe plager i rygg eller bekken i løpet av graviditeten. Endrede biomekaniske forhold som øket vekt og endret tyngdeplassering er også en sannsynlig mekanisme for smerter og funksjonsproblemer hos kvinner med bekkenleddssmerter. Smerten kan sitte bak i bekkenet, foran i symfysen (midt foran på bekkenet), i lysken, i hoftene, eller kun på en side av bekkenet.

Forskning viser at individuelt tilpasset behandling hos fysioterapeut fører til mindre smerter og mindre sykemelding. En fysioterapeut vill gi deg råd og veiledning i forhold til blant annet fysisk aktivitet, gange og sittestilling.

Hos de aller fleste vill bekkenleddssmertene bli borte etter fødsel.


Se film om bekkenleddssmerter her:

Årsak

Det finnes ingen sikker enkeltårsak til smerter fra bekkenleddene. Bekken og rygg får nye påkjenninger i et svangerskap. Dette fordi man øker raskt i vekt på forsiden av kroppen og fordi det skjer store hormonforandringer i kroppen. Både for mye og for lite bevegelse i de tre bekkenleddene kan gi smerter, irritasjon på nerver, muskelspenninger og feilbelastning.


Behandling

Behandlingen bør være individualisert, målrettet og evalueres kontinuerlig. Smerte kan reduseres og funksjon bedres gjennom kroppsbevissthet og spesifikk funksjonell trening.

Bekkenbelte kan forsøkes, men kun sammen med individuell veiledning. Krykker for kvinner med svært sterke smerter og bevegelsesvansker kan også være et alternativ hvis man ikke klarer å gå skikkelig. Brodder anbefales på vinteren.

God og kortvarig hvile i gode hvilestillinger kan være nyttig i kombinasjon med tilpasset fysisk aktivitet. Aktivitet er bra så lenge det ikke forsterker smertene. Ofte bør man endre form for aktivitet. Det å gå er ikke alltid det beste. Massasje kan også lindre smertene, smesielt hvis de er av muskulær årsak.

Leddmobilisering kan ved behov utføres av fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer.

Manipulasjon kan utføres av manuellterapeuter og kiropraktorer. Dette anbefales ikke under graviditet.

Akupunktur/TENS kan forsøkes for smertelindring.

Gradert sykemelding og tilpassede arbeidsoppgaver etter behov.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Akupunktur under graviditet. Modningsakupunktur/ fødselsforberedende akupunktur

Akupunktur kan gis i alle fasene av svangerskapet. For eksempel ved svangerskapskvalme, søvnvansker, halsbrann, urolige ben, bekkenplager og som forberedelse til fødsel. Akupunktur er anbefalt av Verdens Helseorganisasjon (WHO) ved svangerskapskvalme, som forberedelse til fødsel og ved problemer med amming. Du kan lese mer om dette på akupunkturforeningen sine sider.(legg inn lenke til websiden her)

Akupunktur er også en fin måte å avspenne på de siste ukene før fødsel. Du kan få mer energi og bedret sirkulasjon. Hvis man går over termin kan akupunktur være et godt alternativ for igangsetting av fødsel.

Fødselsforberedende akupunktur gis i de siste 4 ukene før termin. Erfaring viser at åpningsfasen går lettere, at de fødende bruker mindre smertestillende og at fødselen tar kortere tid.