Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi

 

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Følelsene leves i kroppen - vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

HVA KAN OPPNÅS  I BEHANDLINGEN?

 


- Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener

- Etablere en trygg og tillitsfull relasjon

- Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for

- Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet

- Økt kontakt med egne behov og grenser

- Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser

- Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres