Priser

PRISER FOR PRIVAT FYSIOTERAPI

FØRSTE KONSULTASJON

Hos fysioterapeut uten offentlig avtale, kr 620,-.  Dette innbefatter: Undersøkelse, utarbeiding av behandlingsplan og oppstart av behandling. Varighet inntil 60 min.

PÅFØLGENDE BEHANDLING

Hos fysioterapeut uten offentlig avtale, kr 450,-  Varighet inntil 30 min.

PRISER FOR KOMPETANSESENTER BEKKENBUNN

FØRSTE KONSULTASJON

Hos fysioterapeut uten offentlig avtale, kr 620,- Dette innebefatter : Undersøkelse, utarbeiding av behandlingsplan og oppstart av behandling. Varighet inntil 60 min.

PÅFØLGENDE BEHANDLING

Hos fysioterapeut uten offentlig avtale, kr 450,- Varighet inntil 30 min.

 570,-

PRISER FOR AKUPUNKTUR


PRISER FOR FAMILIETERAPI


Konsultasjon/ Samtale 50 min kr 1100,-

Familieveiledning 50 min kr 1100,-

Familiesamtale 120 min kr 1600,-

60 min kr 590,- 

30 min kr 440,-

TAKSTER FOR FYSIOTERAPI HOS FYSIOTERAPEUT MED AVTALE

 

For behandling hos terapeut som har avtale med det offentlige gjelder takster fastsatt av HELFO (Helseøkonomiforvaltingen).  Du må betale en egenandel for hver behandling inntil du eventuelt får frikort. Hvis timen avbestilles senere enn 24 timer yreksdagen før du har time, har HELFO vedtatt at både egenandel og trygderefusjon må betales (ca dobbel pris). Dette gjelder også hvis du har frikort

Her kan du lese mer om egenandeler. 


FRIKORT

Etter man har betalt totalt 2921,- (året 2022) for behandling hos fysioterapeuter og leger som har avtale med kommunen vil man  automatisk få tilsendt et frikort. Fra 1. januar 2021 er de tidligere 2 frikort-ordningene for helsetjenester slått sammen til én ordning, med ett felles egenandelstak. Fra man mottar frikortet vil ytterligere behandling være gratis ut kalenderåret, gitt at man går til terapeut med avtale.  Terapeuten din hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål angående frikort.