Priser

PRISER FOR PRIVAT FYSIOTERAPI

FØRSTE KONSULTASJON

Hos fysioterapeut uten offentlig avtale, kr 750,-.  Dette innbefatter: Undersøkelse, utarbeiding av behandlingsplan og oppstart av behandling. Varighet inntil 60 min.

PÅFØLGENDE BEHANDLING

Hos fysioterapeut uten offentlig avtale, kr 550,-  Varighet inntil 30 min.

PRISER FOR KIROPRAKTOR

FØRSTE KONSULTASJON

Hos kiropraktor, kr 750,-.  Dette innbefatter: Undersøkelse, utarbeiding av behandlingsplan og oppstart av behandling. Varighet inntil 45 min.

PÅFØLGENDE BEHANDLING

Varighet inntil 45 min kr kr 800,- 

Varighet inntil 30 min kr kr 680,-

Varighet inntil 15 min kr kr 500,-

PRISER FOR KOMPETANSESENTER BEKKENBUNN

FØRSTE KONSULTASJON

Hos fysioterapeut uten offentlig avtale, kr 750,- Dette innebefatter : Undersøkelse, utarbeiding av behandlingsplan og oppstart av behandling. Varighet inntil 60 min.

PÅFØLGENDE BEHANDLING

Hos fysioterapeut uten offentlig avtale, kr 550,- Varighet inntil 30 min.

 570,-

PRISER FOR AKUPUNKTUR

60 min kr 750,- 

30 min kr 540,-

TAKSTER FOR AVTALEFYSIOTERAPI 

 

For behandling hos terapeut som har avtale med det offentlige gjelder takster fastsatt av HELFO (Helseøkonomiforvaltingen).  Du må betale en egenandel for hver behandling inntil du eventuelt får frikort. Hvis timen avbestilles senere enn 24 timer yreksdagen før du har time, har HELFO vedtatt at både egenandel og trygderefusjon må betales (ca dobbel pris). Dette gjelder også hvis du har frikort

Her kan du lese mer om egenandeler. 


FRIKORT

 Fra man mottar frikortet vil ytterligere behandling være gratis ut kalenderåret, gitt at man går til terapeut med driftsavtale.  Terapeuten din hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål angående frikort.